Portfolio

Echte Heeren gaan met hun tijd mee

De sociëteiten De Zwarte Arend en Amicitia zijn bovenal een vereniging van vrienden, zoals ze zelf ook vertellen. Van oudsher bieden de sociëteiten haar leden ‘gelegenheid tot onderling maatschappelijk en cultureel verkeer’.
Je voelt en leest de vertraging in deze tekst, hoe mooi dat dit nog kan bestaan in de snelle tijden van nu.

Online aanmelden voor evenementen
De Heeren schuwen het digitale niet. Informatie, actualiteiten, aanmelden voor evenementen en foto’s delen, dat gaat ook bij hun online. De vorige website was zwaar verouderd, MareRedactie mocht voor de Heeren een nieuwe website maken, op basis van e-Captain ledenbeheerssysteem.

De nieuwe website is door de Heeren positief ontvangen, de samenwerking werd zeer gewaardeerd. Ook MareRedactie is blij met dit project en het kijkje in hun unieke en bovenal hartelijke wereld dat werd gegund.


Categorie

Content, Webredactie